HELP

Mantras are ancient
words of power.......

.....and very modern words
of healing, sharing
and celebration......

.....so, of power.

ENGLISH INTRODUCTION

Mantras zijn eeuwenoude
woorden van kracht.....

.....en moderne woorden
van heling, deling
en viering......

.....dus, van kracht.

NEDERLANDSTALIGE INTRO

A new year a new design.
I wish you all a good 2019.

Een nieuw jaar een nieuw jasje.
Ik wens jullie allen een goed 2019.

ShantiMayi