HELP
 
  Avatar 
Incarnation of a god (deva) on earth. The avatar is not bound to karma, and has descended for a certain purpose.
Vishnu, but also Shiva, Ganesha and Devi are described as descending in the form of avatars.
Incarnatie van een god (deva) op aarde. De avatar is niet gebonden aan karma, en is voor een bepaald doel neergedaald.
Vishnu, maar ook Shiva, Ganesha and Devi zijn volgens de geschriften neergedaald in de vorm van avatars.

In the Mantras:
Om Vakratundaya Hum

Picture/source:
Vishnu with his 10 avatars
wikipedia