HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
बीज  Bija 
Seed syllables (Sanskrit bija aksara) are the quintessence of mantra, and the ultimate condensation of the Dharma, containing infinite meaning in a single syllable (visiblemantra).
Seed, grain, seed-corn, semen, rooting power, the energy behind any manifestation, primary cause or principle, (calculation of) original or primary germs, algebra, analysis, truth, element, source.
Citron tree, marrow, quicksilver, runner, thing serving as receptacle or support.
In the syllables of a seedmantra the essence of a particular aspect of the divine reality is concentrated. This sound symbols are based on the spiritual experience of saints and visionaries of vedic, and other traditions. They have the power to awaken in people the love of god and the experience of divine presence; especially when the bija mantra is received from a spiritual Guru.
Zaadlettergrepen (bija aksara) zijn the kwintessens van een mantra, de ultieme weerslag van de Dharma, met oneindige betekenissen (visiblemantra).
Zaad, graan, sperma, wortelkracht, energie achter manifestatie, eerste oorzaak of principe, (berekening van) oorsprong of kiem, algebra, analyse, waarheid, element, bron.
Citroenboom, merg, kwik, renner, iets dat dient als houder of ondersteuning.
In de lettergrepen van een zaadmantra wordt de essentie van een bepaald aspect van de goddelijke werkelijkheid geconcentreerd. Deze klanksymbolen zijn gebaseerd op de spirituele praktijk van heiligen en zieners uit vedische en andere tradities. Ze bevatten de kracht om in mensen de liefde voor god en de ervaring van goddelijke aanwezigheid op te wekken; in het bijzonder wanneer de zaadmantra is ontvangen van een spirituele Guru.

In the Mantras:
Guru Gita i2
ang/eim, da, dum, gam, hrih, hring, hum, kling, krom, ma, om, ra/ram, sa, say, so

Picture/source:
Hrih, Chenrezig's seed syllable tattoo.yoso