HELP
 
Bija 
Seed syllables (Sanskrit bijaksara) are the quintessence of mantra, and the ultimate condensation of the Dharma, containing infinite meaning in a single syllable.
Seed, rooting power, the energy behind any manifestation.
In the syllables of a seedmantra the essence of a particular aspect of the divine reality is concentrated. This sound symbols are based on the spiritual experience of saints and visionaries of vedic, and other traditions. They have the power to awaken in people the love of god and the experience of divine presence; especially when the bija mantra is received from a spiritual Guru.
Zaadlettergrepen (Sanskrit bijaksara) zijn the kwintessens van een mantra, en de ultieme weerslag van de Dharma, zij bevatten oneindige betekenissen in een enkele lettergreep. Zaad, wortelkracht, energie achter een manifestatie.
In de lettergrepen van een zaadmantra wordt de essentie van een bepaald aspect van de goddelijke werkelijkheid geconcentreerd. Deze klanksymbolen zijn gebaseerd op de spirituele praktijk van heiligen en zieners uit vedische en andere tradities. Ze bevatten de kracht om in mensen de liefde voor god en de ervaring van goddelijke aanwezigheid op te wekken; in het bijzonder wanneer de zaadmantra is ontvangen van een spirituele Guru.

In the Mantras:
Ang
Da
Dum Eim
Gam
Hrih
Hring
Hum
Kling
Ma
Om
Ra
Sa
Say
So

Picture/source:
Hrih, Chenrezig's seed syllable tattoo.yoso