HELP
 
  Chandra/Chundra 
A lunar God.
Chandra is described as young, beautiful, fair; two-armed and having in his hands a club and a lotus. He rides his chariot across the sky every night, pulled by ten white horses or an antelope. He is connected with dew, and as such, is one of the gods of fertility.

Een maangod.
Chandra wordt omschreven als jong, mooi, blond; in zijn twee handen heeft hij een knots en een lotus. Hij rijdt iedere nacht in zijn strijdwagen door de hemel, getrokken door tien witte paarden of een antilope. Hij is verbonden met de dauw, en als zodanig een van de vruchtbaarheidsgoden.

In the Mantras:
Guru Vandana 11

Picture/source:
"Chandra graha" by E. A. Rodrigues
 wikipedia