HELP
 
  Ganesha 2 
He is the lord of Shiva's armies (gana), and the god of wisdom. He is the lord of new beginnings, and thus the first doorway in ceremonies.
Ganesha is honoured as the god of obstacles: he throws them up, and subsequently helps you to come through. Seeking refuge with Ganesha means following the path of the warrior.
Hij is de heer van Shiva's leger (gana), en de god van wijsheid.  Hij is de heer van nieuwe beginnen, en als zodanig de eerste poort bij ceremonieën.
Ganesha wordt geŽerd als de god van hindernissen: hij werpt ze op, en helpt je vervolgens om er doorheen te komen. Je toevlucht zoeken bij Ganesha is dus het pad van de strijder volgen.

In the Mantras:
see Ganesha

Picture/source:
internet: unspecified