HELP
 
Guru 
The Guru is that which transmutes the darkness of ignorance, into - like compost that rots, that thick nurturing ground where we learn - into the light of wisdom, enlightenment, the awareness that all is essentially same/total, whatever you like to call it; it is the transforming quality in your heart. The tradition discerns 4 levels of gurus.
De Guru is dat wat de duisternis van onwetendheid omvormt - zoals compost wat verrot tot de dikke voedende grond waarop we leren - omvormt tot het licht van wijsheid, verlichting, het besef dat alles essentieel gelijk/totaal is, hoe je het ook wilt noemen; het is de transformerende kwaliteit in je hart. De traditie onderkent 4 niveau's van guru's.

In the Mantras:
Om Ah Hum
Guru Brahma
Guru Devaki
Om Gurudev Namo
Jay Jay Hanuman
Jaya Guru Omkara
  Om Namo Bhagavate Bhai..
Om Namo Gurudev Namo
Omkar Guruji
Prabhu Sharanam
Om Shri Ganesha
Om Shri Sache

Picture/source:
My Guru: ShantiMayi