HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
गुरु  Guru 
The Guru is that which transmutes the darkness of ignorance, into - like compost that rots, that thick nurturing ground where we learn - into the light of wisdom, enlightenment, the awareness that all is essentially same/total, whatever you like to call it; it is the transforming quality in your heart. (ShantiMayi)
"gu" means darkness and ignorance, and "ru" stands for the destruction, the dissolution thereof.
According to the dictionary. The tradition discerns 4 levels of gurus.
De Guru is dat wat de duisternis van onwetendheid omvormt - zoals compost wat verrot tot de dikke voedende grond waarop we leren - omvormt tot het licht van wijsheid, verlichting, het besef dat alles essentieel gelijk/totaal is, hoe je het ook wilt noemen; het is de transformerende kwaliteit in je hart. (ShantiMayi
"gu" betekent duisternis of onwetendheid, en "ru" staat voor de vernietiging, de oplossing daarvan.
Volgens het woordenboek. De traditie onderkent 4 niveau's guru's.

In the Mantras:
Om Ah Hum
Guru Brahma
Guru Devaki
Guru Gita
  Guru Vandana 5-6-8
Jay Jay Hanuman
Jaya Guru Omkara
Om Namo Bhag. Bhai.
  Omkar Guruji
Prabhu Sharanam
and under gurudev

Picture/source:
my guru: ShantiMayi