HELP
 
  Guru 2 
A teacher in spiritual sciences on our way to selfrealization, particularly the spiritual Master.
The tradition discerns 4 levels of gurus:
1.   The parents through whom a person receives his body and who lead him into life and its problems.
2.   Teachers at school and university, all those concerned with training.
3.   The spiritual master, who explains the meaning of and goal in life, who knows the path to self-realization, and who shows the path, with reference to the dangers and obstacles. "gu" means darkness and ignorance, and "ru" stands for the destruction, the dissolution thereof.
4.   The cosmic avatar, where the spiritual master leads us to, and who, as divine incarnation, is perfect.
Een leraar in de geesteswetenschappen op de weg naar zelfinzicht, in het bijzonder de spirituele Meester. De traditie onderscheidt 4 niveau's van guru's:
1.   De ouders, van wie een mens het lichaam verkrijgt en die hem in het leven en de daarbij horende problemen binnenvoeren.
2. Leraren op school en de universiteit, allen die met de opleiding doende zijn.
3.   De spirituele meester, die zin en doel van het leven verklaart, de weg naar zelfkennis kent en toont, met verwijzing naar gevaren en hindernissen op de weg. "gu" betekent duisternis of onwetendheid, en "ru" staat voor de vernietiging, de oplossing daarvan.
4.   De kosmische avatar, waar de spirituele meester ons heenvoert, als goddelijke inkarnatie volkomen.

In the Mantras:
see Guru

Picture/source:
My Guru: ShantiMayi with me. Photo: Amrita