HELP
 
कलि  Kali 
Name of current aeon, present age, goddess of time;
Unblown flower, bud;
Contention, strife, discord, quarrel, hero;
Symbolical expression for the number 1, worst of a class or number of objects;
Bastard myrobalan tree;
Losing die;
A demon: the reigning lord of the Kali Yuga and archenemy of Kalki, the 10th avatar of Vishnu.
Is not Goddess Kaali.
Naam van het huidige eon, huidige tijd, godin van de tijd;
Ongebloeide bloem, bloemknop;
Geschil, strijd, onenigheid, ruzie, held;
Symbolische uitdrukking voor het getal 1. slechtste van een groep of een aantal objecten;
Bastaard myrobalan boom;
Verliezende dobbelsteen;
Een demoon: de regerende heer van de Kali Yuga en aartsvijand van Kalki, de 10de avatar van Vishnu.
Is niet Godin Kaali.

In the Mantras:
Guru Vandana 2

Picture/source:
Kali (right) wielding a sword. wikipedia