HELP
 
  Nandala(la) 
Joy, to delight in Nanda (being happy).
A term of endearment for Krishna.
See also Nandana.
Vreugde, het zich verblijden in Nanda (gelukkig zijn).
Een koosnaam voor Krishna.
Zie ook Nandana

In the Mantras:
Krishna Govinda

Picture/source:
Krishna at Sixteen
fineartamerica