HELP
 
  Narayana 
A characterization of god in his aspect of primeval being, as firstborn in creation, from whom everything goes. As highest god he reigns over humans and the universe. More
Een aanduiding van god in zijn aspect als oerwezen, als eerstgeboren wezen in de schepping, waarvanuit alles gebeurt. Als hoogste god heerst hij over de mensen en het universum. Meer

In the Mantras:
Narayana (2x) Om
Om Agnim Lakshmi
Om Apavitraha
Om Gurudev Namo
  Om Namo Narayana
Om Namo Narayanaya
Om Shri Sache
Shri Krishna

Picture/source:
internet: diversen