HELP
 
  Purna 4 
One of the last roses in the garden this season, picked on november first 2012
Een van de laatste rozen uit de tuin dit seizoen, geplukt op 1 november 2012

In the Mantras:
see Purna

Picture/source:
Foto: Chundra