HELP
 
Home
 
Search by
....title
....category
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
शक्ति  Shakti 
Might, (regal) power (over), (divine) energy, effort, strenght, (cap)ability, skill, faculty, aptitude, capacity for, aid, assistance, help, gift, bestowal, effectiveness, efficacy.
Creative power or imagination, idea conveyed by a case.
Power or force or most effective word of a sacred text or magic formula, energy or active power of a deity personified as his wife and worshipped by the Zakta sect of Hindus.
Female organ.
Lance, dart, pike, spear, sword, miraculous weapon, missile, flag-staff.
Lancet to precisely cut away impurities.
Particular configuration of stars and planets.
More
Macht, (koninklijke) kracht (over), (goddelijke) energie en sterkte, inzet, vermogen, vaardigheid, aanleg, capaciteit voor, hulp, assistentie, gift,  toewijzing, effectiviteit, efficientie.
Creatieve kracht of verbeelding, idee overgebracht via een casus.
Kracht of meest efficient woord van een heilige tekst of een magische formule, energie of actieve kracht van een godheid, gepersonificeerd als zijn vrouw, en vereerd door de Zakta secte binnen het Hinduisme.
Vrouwelijk orgaan.
Lans, pijl, spies, speer, zwaard, wonderlijk wapen, vlaggestok.
Lancet om verontreinigingen precies weg te snijden.
Specifieke configuratie van sterren en planeten.
Meer

In the Mantras:
Guru Gita i2
Hey Kalyani
Kailash Ki Shakti Shiva
  Om Namah Sarva Mangala
Om Shanti Shanti Om

Picture/source:
kundaliniyogamsterdam