HELP
 
Shakti 
Power, might, aptitude, divine energy, strenght.
With Shakti often the eternal power of becoming is meant, which is inseperably bound with the highest divine personality. In god the relative antipoles disappear, it (god) encompasses both principles, and reveals in Shakti the eternal play of the energies.
Shakti is a name for the consort of Shiva.
See also Wikipedia.
Kracht, macht, vaardigheid, goddelijke energie, sterkte.
Onder Shakti word vaak de eeuwige kracht van het Worden verstaan, die van nature ondeelbaar met de hoogste goddelijke persoonlijkheid verbonden is. In god verdwijnen de relatieve tegenpolen, het (god) bevat beide principes en openbaart in Shakti het oneindige spel van de energieën.
Shakti is een naam voor de gade van Shiva.
Zie ook Wikipedia.

In the Mantras:
Hey Kalyani
Kailash Ki Shakti Shiva
Om Namah Sarva Mangala
Om Shanti Shanti Om

Picture/source:
ShaktiShiva internet, unspecified