HELP
 
  Shanti 
Inner silence, serenity, equanimity, peace, freedom from emotions. The silencing of the senses, feelings, emotions, perceptions and impulses.
Meant primarily as a peace one attains through the spiritual insight, that one is not the mortal body, but imperishable awareness. This peace alone cannot be disturbed by external influences.
See also Shanti mantras

Innerlijke stilte, kalmte, gelijkmoedig-heid, vrede, emotieloosheid. Het tot rust komen van de zintuigen, de gevoelens, de emoties, de gewaarwordingen en impulsen.
Bedoeld wordt vooral een vrede, die men verwerft door het spiritueel inzicht dat je niet het sterfelijk lichaam bent, maar onvergankelijk bewustzijn. Alleen deze vrede kan niet verstoord worden door externe invloeden.
Zie ook Shanti mantras

In the Mantras:
Om Asato Ma
Om Purnam Adah
Om Shanti
  Om Shanti Sh.
Om Shri Sache

Picture/source:
Paradijs. Painting by Anneriet