HELP
 
  Shivoham 
Literally: "Shiva is I". This mantra indicates to the identification of the relative, limited consciousness with the absolute, clear consciousness.
See also Soham.
Letterlijk: "Shiva is ik". Deze mantra duidt aan de identificatie van het relatieve begrensde bewustzijn met het absolute zuivere bewustzijn.
See also Soham.

In the Mantras:
Soham

Picture/source:
Shiva
internet, unspecified