HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
स्वर्ग  Svarga/svarloka 
Heaven(ly bliss), sky, abode of light and of the gods;
Consciousness of the Divine Mind;
Name of the heavenly sphere of Indra and the world of the light, pure thought and feelings.
This world does not belong in the relative reach of existence, but signifies a pure state of consciousness, clearly on the way to perfection.
worldwidelightcircle: Balance. The intellectual world. Embodiment of happiness.
See also Loka.
Hemel(s geluk), lucht, woning van licht en goden;
Bewustzijn van de goddelijke geest;
Naam van de hemelwereld van Indra en de wereld van het licht, zuivere gedachten en gevoelens. Deze wereld behoort niet in het relatieve bereik van het bestaan, maar duidt een zuivere bewustzijnstoestand aan, die duidelijk op het pad van vervolmaking is.
worldwidelightcircle: Balans. De intellectuele wereld. Belichaming van vreugde.
Zie ook Loka.

In the Mantras:
Gayatri Mantra

Picture/source:
Indra on his mount westminster college