HELP
 
Home
 
Search by
....title
....category
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
  Svah (svarloka) 
Balance. The intellectual world. Embodiment of happiness. Name of the heavenly sphere of Indra and the world of the light, pure thought and feelings.
This world does not belong in the relative reach of existence, but signifies a pure state of consciousness, clearly on the way to perfection.
See also Loka.

Balans. De intellectuele wereld. Belichaming van vreugde. Naam van de hemelwereld van Indra en de wereld van het licht, zuivere gedachten en gevoelens. Deze wereld behoort niet in het relatieve bereik van het bestaan, maar duidt een zuivere bewustzijnstoestand aan, die duidelijk op het pad van vervolmaking is.
Zie ook Loka.

In the Mantras:
Gayatri Mantra
Om Bhur Bhuvah Svah

Picture/source:
Indra on his mount
westminster college