HELP
 
  Tat 
That; indicates the three planes of experience, isness, pure being, God. A word indicating the inutterable principle of "being", the inpenetrable secret of the infinite Absolute.
Dat; verwijst naar de drie lagen van ervaring, het pure "zijn", God. Woord verwijzend naar het onuitsprekelijke principe van het "zijn", het ondoorgrondelijke geheim van het oneindelijke Absolute.

In the Mantras:
Om Bhur Bhuvah Svah
Guru Gita i4
Om Namo Bhagavate
Om Tat Purushaya

Picture/source:
Gayatri Yantra
sanjay prabhakaran