HELP
 
Tat 
That; indicates the three planes of experience, isness, pure being, God. A word indicating the inutterable principle of "being", the inpenetrable secret of the infinite Absolute.
Dat; verwijst naar de drie lagen van ervaring, het pure "zijn", God. Woord verwijzend naar het onuitsprekelijke principe van het "zijn", het ondoorgrondelijke geheim van het oneindelijke Absolute.
Zie ook

In the Mantras:
Om Bhur Bhuvah Svah
Om Namo Bhagavate
Om Tat Purushaya

Picture/source:
Gayatri Yantra
sanjay prabhakaran