HELP
 
तत्  Tat 
That;
Indicates the 3 planes of experience, isness, pure being, God (worldwidelightcircle);
A word indicating the inutterable principle of "being", the inpenetrable secret of the infinite Absolute.
Dat;
Verwijst naar de 3 lagen van ervaring, het pure "zijn", God (worldwidelightcircle);
Woord verwijzend naar het onuitsprekelijke principe van het "zijn", het ondoorgrondelijke geheim van het oneindelijke Absolute.

In the Mantras:
Om Bhur Bhuvah Svah
Guru Gita i4
Om Namo Bhagavate
Om Tat Purushaya

Picture/source:
Gayatri Yantra
sanjay prabhakaran