HELP
 
Yantra 
Pillar, support, instrument, tool.
Designation for a diagram used as a symbol for the divine, as well as divine powers and aspects.
Yantra's generally have a geometric ordered form, and are directed towards a central focus; this way the collection and alignment of the awareness is facilitated.
The most noted yantra is the Shri Yantra.
Other yantras on the site are those of:
Durga, Gayatri 1 and 2, Kali and Lakshmi
Pijler, steun, instrument, werktuig.
Aanduiding voor een diagram, dat als symbool voor het goddelijke, alsmede voor de goddelijke krachten en aspecten, gebruikt wordt. Yantra's hebben meestal een geometrisch geordende vorm en zijn naar een centraal middelpunt uitgericht; op deze manier wordt het verzamelen en aanwenden van het bewustzijn mogelijk gemaakt.
De bekendsta yantra is de Shri Yantra.
Andere yantra's op de site: Durga, Gayatri 1 en 2, Kali en Lakshmi

Source:
Shri Yantra Ancient Symbols