HELP
Jaya Radhe

text
jaya radhe
jay madhava  
jay govinda
jay gopala
jaya radhe
jay shri radhe        
hare krishna
hare hare
Interpretation
Another chant to Radha and Krishna, the cosmic lovers.
Some consider Radha not only Krishna's beloved,
but also His preceptor, His guru.
For while Krishna is the unmanifest, beyond form, invisible to
human eyes, Radha brings Him into form through her love,
through Her passion.
We can see God only through the Goddess, through our
hearts and emotions, through our tears, through our songs.
Oh Radha, in this life and all of my future births may I,
by Your grace, always remember Your lotus feet.
Interpretatie
Nog een lied voor Radha en Krishna, de kosmische geliefden.
Sommigen beschouwen Radha niet alleen als Krishna's lief,
maar ook als zijn leermeesteres, zijn guru.
Want terwijl Krishna de ongemanifesteerde is, voorbij de vorm,
onzichtbaar voor menselijke ogen, brengt Radha hem tot vorm
door haar liefde, haar passie.
We kunnen God alleen zien door de Godin, door onze harten en
gevoelens, door onze tranen, door onze liederen.
Oh Radha, moge ik, in dit leven en in al mijn toekomstige geboortes,
door uw genade, altijd uw lotus voeten gedenken.
 
composer notation listen on CD
Jai Uttal Kirtan!The Art and Practice
of Ecstatic Chant
Interesting sites
Sorry, not yet available
Interessante sites
Sorry, nog niet
beschikbaar