HELP
Maha Mrityunjaya Mantra

Devanaagari
महा मृत्युंजय मंत्र:
ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे
सुगन्धिम् पुष्टि वर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्
Interpretation
Om, We Worship the Three-Eyed One (Lord Shiva),
Who is Fragrant (Spiritual Essence) and Who Nourishes
all beings. May He severe our Bondage of Samsara
(Worldly Life), like a Cucumber (severed from the
bondage of its Creeper), ... and thus Liberate us from
the Fear of Death, by making us realize that we are
never separated from our Immortal Nature.
Interpretatie
Om, wij aanbidden de drie-ogige (heer Shiva), de wel-
riekende (spirituele essentie), die alle wezens voedt.
Moge hij onze gebondenheid aan samsara (wereldlijk
leven) doorbreken, zoals een komkommer (losgemaakt
wordt van de plant), ... en ons zo bevrijden van de
angst voor de dood, door ons te doen realiseren dat we
nooit gescheiden zijn van onze onsterfelijke natuur.
 
composer notation listen on CD
recitation    
traditional Universal Mother
Dalien    
Deep     Medicine Buddha
Deva Premal   A Deeper Light
Deva Premal 2     Dakshina
MantraLove
Ellen Sinke  
Hein Braat   Gayatri Mantra
Neelam   Temple of Joy
SD2 Ganesha
Interessante sites
Sorry, nog niet
beschikbaar