HELP
 
Sun
Afterwards Ellen and me have been singing some nice Ganesha bhajans. The sun was shining, Ganesha was glowing in it. And our dog Artti has lapped up all the spilled ghee. Everybody happy!  
Daarna hebben Ellen en ik een paar mooie Ganesha bhajans gezongen. De zon scheen, Ganesha glansde erin. En onze hond Artti heeft alle gemorste ghee opgelikt. Iedereen gelukkig!

Goto: back to overview go to next photo