HELP
 
Guitar 
One of the most popular instruments to play western style mantras.
Een van de meest populaire instrumenten om westerse stijl mantramuziek mee te begeleiden.

Source:
Shakti on guitar
Shakir.nl