HELP
 
Spirituelles Wörterbuch Sanskrit - Deutsch 
Dictionary written by Martin Mittwede in 1992, under auspices of the Sathya Sai Vereinigung.
On the cover stands Ganesha, among other things he is the god of wisdom..
I use this dictionary to translate the words of the mantras (see also Citation policy).

 
Woordenboek geschreven door Martin Mittwede in 1992, onder auspiciën van de Sathya Sai Vereinigung.
Op de voorkant staat Ganesha afgebeeld, hij is onder andere de god van de wijsheid.
Ik gebruik dit woordenboek om de woorden van de mantra's te vertalen (zie ook Bronvermeldingen).

Source:
Cover of the dictionary
ISBN 3-932957-02-4