HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
ब्रह्म  Brahman 
Absolute, supreme spirit;
The all-compassing, universal, all-pervading, divine, nameless, form-less, forever absolute, in everyone existing principle.
Indestructible, greater then everything one may call great, indescribable, without relative properties. The true self. The inpersonal aspect of god, the light emanating from him.
One cannot become Brahman: you have to discover and realise it
The God Brahma. See jyotir and purusha.
Het alomvattende, het universele, het alles doordringende, goddelijke, naamloze, vormloze, eeuwig absolute, in ieder aanwezige principe.
Onverstoorbaar, groter dan alles wat men groot kan noemen, het laat zich niet beschrijven en heeft geen relatieve eigenschappen. Het ware zelf. Het onpersoonlijke aspect van God, het licht dat van hem uitstraalt.
Je kunt niet Brahman worden: je kunt het ontdekken en realiseren.
De God Brahma. Zie jyotir en purusha.

In the Mantras:
Guru Brahma
Guru Gita 5-11
Jay Ambe
Jaya Guru Omkara
and in parabrahman and brahmamaya

Picture/source:
wikipedia