HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
दृष्टि  Dristi    
Seeing, viewing, beholding (also with the mental eye);
Sight, the faculty of seeing;
The mind's eye, wisdom, intelligence;
Regard, consideration, view, notion;
A wrong view, theory, doctrine, system;
Look, glance, (the pupil of) the eye;
Aspect of the stars.
Zien, kijken, aanschouwen (ook met het mentale oog);
Gezicht, het vermogen te zien;
Het innerlijk oog, wijsheid, intelligentie;
Aanzien, overweging, opinie, idee;
Een verkeerd(e) idee, theorie, doctrine, systeem;
Blik, oogopslag, (de pupil van) het oog;
Aspect van de sterren.

In the Mantras:
Guru Vandana 8

Picture/source:
unspecified