HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
  Ganga 
One of India's holy rivers.
Ganga is the Milky Way. The goddess is the daughter of Himavat.

In former times mankind was in peril, and Ganga consented to come down to save mankind, but only if Shiva would soften the fall by catching her in his long hair. Otherwise Earth would be destroyed by the impact.
A bath in the Ganga would liberate people from the effects of former deeds.
Eén van India's heilige rivieren.
Ganga is de Melkweg. De godin is de dochter van Himavat.
In voorbije tijden, toen de mensheid in groot gevaar verkeerde, heeft Ganga toegezegd om de mensheid te komen redden, maar alleen als Shiva de val zou verzachten door haar op te vangen in zijn lange haardos. Anders zou de aarde vernietigd worden door de klap.
Een bad in de Ganga zou mensen bevrijden van de effecten van eerdere daden.

In the Mantras:
Down in the River/Ganga
Jay Ganga Ma
Kailash Ki Shakti Shiva

Picture/source:
Ganga Ma
Art by Chintamani Witte