HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
गायत्री  Gayatri 
Ancient vedic metre of 24 syllables, and any hymn composed in that metre.
Name of the goddess who reigns the Gayatri mantra, one of the most important mantras in Hinduism. Before, this mantra was only recitated, and passed on from Guru to disciple, now many have made melodies to sing this magnificent words.
In this Gayatri mantra the descending of the light, and the union of the cosmic light and the personal light is honored and perpetuated.
Vediisch metrum van 24 lettergrepen, en ieder lied gecomponeerd in dat metrum.
Naam van de godin die de Gayatri mantra regeert, een van de belangrijkste mantra's in het hindoeïsme.
Voorheen werd deze mantra gereciteerd en alleen van Guru op discipel overgedragen, nu hebben velen melodiëen gemaakt op deze prachtige woorden.
In de Gayatri mantra wordt het neerdalen van het licht, de verbinding van het kosmische licht met het individuele licht geëerd en bestendigd.

In the Mantras:
Gayatri Mantra

Picture/source:
Illustration by Raja Ravi Verma.
In illustrations, the goddess often sits on a lotus flower and appears with five heads and five pairs of hands, representing the incarnations of the goddess as Parvati, Sarasvati and Laksmi.
wikipedia