HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
गुन  Guna(s)  
Character, quality, attribute.
The 3 gunas are the basic properties which build up the structure of nature (maya). They depend upon Brahman. They veil his reality.
When the gunas are in total equilibrium nothing appears. With distortion the manifestations of creation come forth.
The 3 gunas are: sattva, rajas and tamas.
Karakter, kwaliteit, eigenschap.
De 3 gunas zijn de basiseigenschap-pen die de structuur van de oernatuur (maya) opbouwen. Ze zijn afhankelijk van Brahman.  Zij verhullen diens werkelijkheid. Als de gunas in volkomen balans zijn verschijnt niets. Bij verstoring ontstaan de manifestaties van de schepping.
Zij zijn sattva, rajas en tamas.

In the Mantras:
Guru Vandana 1 - 7

Picture/source:
three marks of existence
internet diverse