HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
  Guru 3 (dictionaries) 
Any venerable or respectable person, parents, spiritual parent or preceptor, preceptor of the gods, teacher, master, author of a mantra, priest, chief of;
Wife of a teacher, pregnant (woman);
Valuable, high in degree/respect, highly prized, venerable, respectable, serious, important, considerate;
Long (by nature or position), extended, large, great, big, weighty, heavy (in the stomach), difficult to digest, hard, momentous, grievous;
Proud, haughty, excessive, vehement, violent;
Velvet bean;
Planet Jupiter, 9th astrological mansion.
Een eerbiedwaardig of respectabel persoon, ouders, geestelijke ouder, leermeester (van de goden), leraar, meester, schrijver van een mantra, priester, leider van;
Vrouw van een leraar, zwangere (vrouw);
Waardevol, hoog in rang/respect, hooggeŽerd, eerbiedwaardig, respectabel, serieus, belangrijk, aanzienlijk;
Lang (naar aard of positie), uitgebreid, groot(s), gewichtig, zwaar (op de maag), moeilijk te verteren, zwaar(wegend), bezwaarlijk;
Trots, hoogmoedig, excessief, heftig, gewelddadig;
Fluweelboon;
Planeet jupiter, 9e astrologische huis.

In the Mantras:
see Guru

Picture/source:
Velvet bean valentine