HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
जन  Jana   
Generating, creature, living being, individual, (common) person, man, subjects, one of the people, person nearest to the speaker, lineage, tribe, race
Voortbrengend, schepsel, levend wezen, individu, (gewoon) persoon, mens, onderdanen, een van de mensen, persoon dichtst bij de spreker, geslacht, stam, ras.

In the Mantras:
Guru Vandana 7
Guru Gita 8

Picture/source:
unspecified