HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
  Krishna 
Name of a complete incarnation of God. Krishna is the 8ht avatar of Vishnu. He would have passed time on earth in the transition period of the Kaliyuga (ca. 3100 before Christ). Radha is his eternal beloved. See also Family.
He was the embodiment of Shanti and Prema (love).
His name means literally: the Lord who draws all creatures to himself.
Some other names/manifestations are Chaitanya, Gopala, Govinda, Hari, Madhava, Manohara, Murari, Nandala(la), Nandana, Narayana, Natavara, Shyama and Vasudeva.
Naam van een volledige incarnatie van God. Krishna is de achtste avatar van Vishnu. Hij zou in de overgangstijd van het Kaliyuga (ca. 3100 voor Christus) op aarde verbleven hebben. Radha is zijn eeuwige geliefde. Zie ook Familie.
Hij was de belichaming van Shanti en Prema (liefde). Zijn naam betekent letterlijk: de Heer die allen naar zich toe trekt.
Andere namen/manifestaties van Krishna: zie engelse tekst.

In the Mantras:
Hare Krishna
Hare Ram
Hari Sharanam
Jay Shri Krishna
  Jaya Radhe
Krishna Govinda
Shri Krishna

Picture/source:
Krishna with his flute, wooden statue. Photo: Chundra