HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
लोक  Loka 
World, space, reach, universe.
The word loka is often used with a partition of the universe in several worldlayers.
There is a threefold: heaven, earth and hell.
Another classification names seven higher and seven lower worlds.
The first three higher worlds are bhurloka, bhuvarloka en svarloka.

Wereld, ruimte , bereik, universum.
Het woord loka wordt vaak gebruikt bij een onderverdeling van het universum in verschillende wereldlagen.
Er is een drieledige: hemel, aarde en hel.
Een andere klassificatie noemt zeven hogere werelden en 7 lagere werelden. De eerste drie hogere werelden zijn bhurloka, bhuvarloka en svarloka.

In the Mantras:
Guru Gita 4-5
Loka Samasta

Picture/source:
Hildegard von Bingen: Cultivating the Cosmic Tree
sfmosaic