HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
मल  Mala  
Dirt(iness), filth, impurity, dust, mist (on glass or mirror);
Leathern or dirty garment, tanned leather;
Feces, any bodily excretion or secretion;
Niggardly, unbelieving, original sin,  ungodly, godless;
Kind of brass or bell-metal, cuttle fish bone, tip of a scorpion's tail, camphor.
The blame of defamation, corruption and suffering; especial the inherent
ignorance which is the cause of the identification with actions.
Vuil, viezigheid, onzuiverheid, stof, aanslag op glas;
Leren of vieze kleding, gelooid leer;
Ontlasting, alle lichamelijke uitwerpselen of afscheiding;
Gierig, ongelovig, oerzonde, goddeloos;
Soort van messing of metaal, zeeschuim, staartpunt van  schorpioen, kamfer.
De smet van laster, verderfenis en lijden; in het bijzonder de daaronderliggende
onwetendheid die de oorzaak is van de identifikatie met de daden.

In the Mantras:
Guru Vandana 2 - 7

Picture/source:
Scorpion nationalgeographic