HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
मनस्  Mana(s) 
Imaginary, idea, opinion, thought, view, imagination, mind.
The reach of wishes, thoughts and feelings; the thinking, the ability of thinking.
The impressions from the outer world are received through manas, and curbed by the distinguishing power (buddhi).
Vasana (inpure impulses) are seated in mana, so the aim is to cleanse the mana, so that the divine self may shine through.

ShantiMayi: Mind is cosmic intelligence field.
Denkbeeld(ig), idee, mening, gedachte, standpunt, geest.
Het bereik van wensen, gedachten en gevoelens; het denken, het vermogen tot denken. De indrukken van de buitenwereld worden ontvangen door manas, en ingedamd door de onderscheidende kracht (buddhi).
Vasana (onzuivere impulsen) zetelen in mana, het doel is dus om mana te reinigen, zodat het heilige zelf er doorheen kan schijnen.
ShantiMayi: De geest ishet kosmische veld van intelligentie.

In the Mantras:
Guru Vandana 7
Tumi Bhaja Re Mana

Picture/source:
rogenemanas.com