HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
मङ्गल  Mangala 
Auspicious, lucky, leading to happiness, blessing.
Happiness, bliss, welfare, felicity, well-being, prosperity, fertility, good work, anything fortunate, celebration, a good omen, amulet, good old custom.
Having the scent of jasmine.
Mangalye is conferring auspiciousness/happiness.
Veelbelovend, gelukkig, naar geluk voerend, zegenbrengend.
Geluk, gelukzaligheid, welzijn, welvaart, welstand, vruchtbaarheid, goed werk, voorspoed, zegen, feest, een goed voorteken, amulet, goed oud gebruik.
De geur van jasmijn hebbend.
Mangalye is zegen en geluk over iemand uitstorten.

In the Mantras:
Guru Vandana 7
Om Namah Sarva Mangala

Picture/source:
Jasmine (Jasminum officinale)
Monterey Bay