HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
मोह  Moha    
Error, inability to discriminate, foolishness, ignorance, delusion, infatuation, distraction, confusion, bewilderment, magic employed to bewilder, perplexity, hallucination, loss of consciousness, wonder, amazement.
Moha is being caused by a faulty valuation of things, and is one of the undivine, demonic attributes (aasura guna).
Fout, onvermogen om onderscheid te maken, dwaasheid, onwetendheid, waan,  geestesbevlieging, afleiding, verwarring, verbijstering, magie gebruikt om te verbijsteren, hallucinatie, bewusteloosheid, verbazing, verwondering.
Moha wordt veroorzaakt door een verkeerde waardering van dingen, en is een van de ongoddelijke demonische eigenschappen (aasura guna).

In the Mantras:
Guru Vandana 8

Picture/source:
unspecified