HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
  Murti 

Form, icon, matter, substance; figure, idol, godeffigy; incarnation, manifestation.

A murti is a statue, or another symbol, for a deïty. But not just a statue. By performing arati's and other pujas - with focused attention - the essence of the deïty has been invited to enter the statue. The deïty awakens in the statue (and in yourself). The statue has become a pivot point, a doorway, where it becomes easier to access that essence in yourself.

Vorm, gestalte, materie, substantie; figuur, idool, godenbeeld; belichaming, manifestatie.
Een murti is een standbeeld, of ander symbool, voor een godheid. Maar het is niet zomaar een standbeeld. Door het uitvoeren van arati's en andere pujas - door gerichte aandacht - is de essentie van de godheid uitgenodigd om in het standbeeld te komen: de godheid komt in het beeld (en in jezelf) tot leven. Het standbeeld is een scharnierpunt geworden, een portaal, waardoor het gemakkelijker wordt om die essentie in jezelf te vinden.

In the Mantras:

Picture/source:
Arati for Durga