HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
नमस्  Namas 
Bow, obeisance, (reverential) salutation, veneration, adoration;
Food, donation, gift;
Thunderbolt, inarticulate cry.
The bow might be a light inclination of the head, or a total procrastination. This is an important method to free oneself from false pride. Even great saints do it.
See also pranaama, namaskar and namostute.
Buiging, knieval, (eerbiedige) groet, verering, aanbidding;
Voedsel, donatie, gift;
Bliksemschicht, ongearticuleerde schreeuw.
De buiging kan een licht neigen zijn, of een zich totaal op de grond werpen. Het is een belangrijke methode om zichzelf van valse trots te bevrijden. Zelfs grote heiligen doen het.
Zie ook pranaama, namaskar and namostute.

In the Mantras:
Om Apavitraha
Bolo Bolo
Om Dum Durgaye Namaha
Om Eim Hring Kling
Om Eim Sarasvati
Om Gam Ganapataye
Guru Brahma
Om Gurudev Namo
Guru Gita 2-3
Om Ham Hanumate Namaha
Continue on namas 2

Picture/source:
koziwolf.blogspot