HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
  Nataraj(a) 
King (raja) of the dance (nata). Expression for Shiva as lord of the worldplay. In his cosmic dance he displays his five activities: creation, maintenance, destruction, embodiment and liberation.

In the pictures of Nataraja one of Shiva's feet stands on the demon Apasmarapurusha, the embodiment of disbelief and worldliness; the other, uplifted foot symbolizes divine grace. The dance may be interpreted on an individual, and a cosmic plane. The circle of flames, in which Nataraja is dancing, is the expression of cosmic energies.

A murti of Nataraja.
Koning (raja) van de dans (nata). Aanduiding voor Shiva als heer van het wereldtoneel. In zijn kosmische dans beeldt hij zijn vijf activiteiten uit: schepping, onderhoud, vernietiging, belichaming en bevrijding. In de afbeeldingen van Nataraja staat een van Shiva's voeten op de demon Apasmarapurusha, de belichaming van ongeloof en symbool voor onwetendheid en wereldlijkheid; de andere, omhooggeheven voet symboliseert de goddelijke genade. De dans kan op individueel, maar ook op kosmisch niveau geduid worden. De vlammenkrans, waarin Nataraja danst, is de uitdrukking van kosmische energieën.
Een standbeeld van Nataraja.

In the Mantras:

Picture/source:
Shiva Nataraja
vahini.org