HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
  Om (aum) 
All of existence. Perceptive vibration of the cosmos. The Almighty. Life. The symbol of the parabrahman
OM:That which is No Thing and encompasses All.
A bija: Om represents the primordial sound, from which all of existence has come forth. The Pravana (a name for Om) exists as an eternal swing, and is the tangent plane between the absolute and the relative.
Om tripartitions
Het gehele bestaan. De opmerkzame vibratie van de kosmos. De almachtige. Het leven. Het symbool van de parabrahman.
Dat wat Geen Ding is en Alles omvat.
Een bija: Om staat voor de oerklank, waaruit de hele schepping voortgekomen is. Het pravana (Om) bestaat als een eeuwige schommeling, en is het raakpunt tussen de absolute en de relatieve wereld.
Om driegeledingen

In the Mantras:
Please search with another word.
Zoek anders.

Picture/source:
thinkpositiveapparel.com