HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
प्रकाश  Prakaasha   
Open(ly), public(ly), manifest, visible, universally noted, renowned throughout, celebrated for, famous;
Bright, shining, enlightened, clear;
Having the appearance of, resembling;
Light, lustre, gloss on the upper body, glory, cream of the crop;
Diffusion, expansion, display, explanation, elucidation;
Bell-metal, brass; Chapter, section; Sunshine, open spot, air;
The essence of sattva guna; The messengers of Vishnu;
The Shiva aspect as the counterpart of Vimarsha read
Open(lijk), publiek(elijk), zichtbaar, alom opgemerkt, gerenommeerd, gevierd voor, befaamd;
Stralend, helder, schijnend, verlicht;
Het voorkomen hebben van, lijken op;
Licht, luister, glans op het bovenlichaam, glorie, neusje van de zalm;
Verspreiding, uitbreiding, uitleg, verlichting;
Metaal, brons; Hoofdstuk, deel; Zonneschijn, open plek, lucht;
De essentie van sattva guna; De boodschappers van Vishnu;
Het Shiva aspect als tegenhanger van Vimarsha lees

In the Mantras:
Guru Gita 10
Guru Vandana 8
  Hey Paramatma
Om Shri Sache

Picture/source:
svayambhu