HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
पुरुषार्थ  Purushaartha 
Human effort or exertion, any object of human pursuit;
One of the 4 different objects or aims of existence; they are:
kaama, aartha, dharma and moksha.
See purusha and artha.
Menselijke moeite, inzet of inspanning, een object van het menselijk streven;
Een van de 4 verschillende doelen of beweegredenen van het bestaan; deze zijn:
kaama, aartha, dharma en moksha.
Zie purusha en artha.

In the Mantras:
Arati Sri Sacha
Guru Gita i4

Picture/source:
unspecified