HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
  Sarasvati river 
Name of a subterranean river which would confluence with the Ganga and the Yamuna at Prayaga. It is the stream of wisdom, which moves throughout all times and shows the way of divine knowledge to willing people.
Name of the goddess connected to this river.

Naam van een ondergrondse rivier die bij Prayaga met de Ganga en de Yamuna zou samenvloeien. Het is de stroom van wijsheid, die zich door alle tijden heen beweegt en aan mensen, die daartoe bereid zijn, de weg van goddelijke kennis toont.
Naam van de godin die in nauwe betrekking met die rivier staat.

In the Mantras:
Om Ganesha
Om Eim Sarasvati
Sarasvati Ma
Sarasvati Maha Lakshmi

Picture/source:
internet, unspecified