HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
  Sarasvati goddess 
The goddess is the consort of Brahma, she is the patrones of oral fluency, eloquence erudition and intuition, of divine words. The Sanskrit language and it's script the Devanagari is attributed to her. She is also the patrones of arts, in particular music. Her symbol is the white swan.
Her bija is eim/ang (a sound somewhere in between).

De godin is de gade van Brahma, en de godin van spreekvaardigheid, fijnbespraaktheid, geleerdheid en intuïtie, van goddelijke woorden. Aan haar word het ontstaan van het Sanskrit en haar schrift, het Devanagari toegeschreven. Zij is ook de schutsvrouwe van de kunsten, in het bijzonder de muziek. Haar symbool is de witte zwaan. Haar bija is eim/ang (dus een klank die daar ergens tussen zit).

In the Mantras:
see Sarasvati river

Picture/source:
omyourself