HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
सुकृति  Sukriti   
Righteous, virtuous, virtue, practice of religious austerities;
Good action, well-doing, (acting in a) friendly manner,
good or correct conduct, kindness.
Rechtschapen, deugdzaam, deugd, praktijk van religieuze soberheid;
Goede daad, weldoende,  (zich gedragen op een) vriendelijke manier,
goed of correct gedrag, vriendelijkheid.

In the Mantras:
Guru Vandana 7

Picture/source:
unspecified