HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
वर्धन  Vardhana 
Increasing, enlarging, magnifying, growing, rearing, thriving, strenghtening, increment, extension, amelioration, restorative, upgrading, animating, exhilarating, gladdening, (granting) prosperity, bestower of prosperity, comfort, success, educating, promoting;
water-jar of a particular shape;
kind of measure, surcharge, act of cutting (off);
tooth growing over another tooth.
Toenemen, vergroten, groeien, grootbrengen, gedijen, versterken, toename, uitbreiding, verbetering, herstellend, opwaarderend, bezieling, stimulerend, verblijdend, voorspoed (brengend), schenker van voorspoed, gerieflijkheid, succes, leerzaam, bevorderend;
waterkan met een bepaalde vorm;
soort maat, toeslag, het (af)snijden;
tand die over een andere tand heen groeit.

In the Mantras:
Om Tryambakam

Picture/source: