HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
  Vishnu 
The all-pervading.
As second of the trimurti Vishnu is the maintainer of creation, who is omnipresent.
From time to time he incarnates to restore the divine order (dharma). The two most well-known incarnations (avatars) are Krishna and Rama.
Vishnu is also honored under the names Hari, Madhava, Mahadeva Narayana and Vishva.
His consort is Lakshmi.
De alles doordringende.
Als tweede van de trimurti is Vishnu de onderhouder van de schepping, die overal tegenwoordig is.
Van tijd tot tijd inkarneert hij zich, om de goddelijke orde (dharma) te herstellen. De twee bekendste inkarnaties (avatars) zijn Krishna en Rama.
Vishnu wordt ook onder de namen Hari, Madhava en Narayana vereerd.
Zijn gemalin is Lakshmi.

In the Mantras:
Guru Brahma
Jaya Guru Omkara

Picture/source:
Four-armed Vishnu, Cambodia, 11th/12th century CE, bronze, 42 cm. Museum für Indische Kunst, Berlin-Dahlem.
Wikipedia