HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
Making the house
Ganesha is the god of new beginnings, He is the lord of wisdom. And the remover of obstacles.
We finished his little house the day before the inauguration.
My husband has done a beautiful work.
Ready for the celebration tomorrow.
Ganesha is de god van nieuwe beginnen, Hij is de heer van wijsheid. En de verwijderaar van hindernissen.
We hebben de dag vr de inwijding zijn huis afgekregen.
Mijn echtgenoot heeft een mooi werk gemaakt.
Klaar voor de viering morgen.

Goto: back to overview go to next photo