HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
Translation of mantras 
Sanscrit, Pali and Tibetan (the languages of most mantras on this site) are ambiguous languages. Most words, especially the more spiritual ones, have several layers of meaning to them. Therefore one will never manage to truly capture the meaning of a mantra in English.
The only way to discover the real significance of a mantra is to sing it, to recite it, to write (about) it; to be with it until you are it. Then you know what it means (for you).
This site is only meant to assist people (including myself) with this task.
In order to avoid to get hung up with only one meaning, this site will have different, sometimes seemingly conflicting translations and interpretations.

 
 
Sanskriet, Pali of Tibetaans, de talen van veel mantra's, zijn dubbelzinnige talen. De meeste woorden, en zeker de meer spiritueel getinte, hebben meerdere lagen van betekenis. Daarom zal het nooit lukken om een mantra te vangen in de Nederlandse taal.
De enige manier om achter de werkelijke betekenis van een mantra te komen is om de mantra te zingen, te reciteren, (er) over te schrijven: ermee te zijn totdat je hem bent. Dan weet je wat het betekent (voor jou).
Deze site is alleen bedoeld om mensen (inclusief mezelf) bij deze taak tot assistentie te zijn.
Om niet vast te komen zitten aan slechts één betekenis geef ik op deze site verschillende, soms op het eerste gezicht conflicterende vertalingen en interpretaties.  

Source:
Stille kracht by Anneriet.